Katsutadateru

 
Birthday
05 May 2013

Katsutadateru

pedigree information Father
Katsutadahira
Grandfather
Hirashigekatsu
Great-grandfather
Dainizyuuhirasige
Grandmother
Umeni
Great-grandfather
Tadafuku
Mother
Mirainana
Grandfather
Yasufukuhisa
Great-grandfather
Yasufukuichirokugonokyu
Grandmother
Mirai
Great-grandfather
Hirashigekatsu