Natsuakikatsu

 
Birthday
18 December 2012

Natsuakikatsu

pedigree information Father
Katsutadahira
Grandfather
Hirashigekatsu
Great-grandfather
Dainizyuuhirasige
Grandmother
Umeni
Great-grandfather
Tadafuku
Mother
Natsuaki
Grandfather
Yasufukuichirokugonokyu
Great-grandfather
Yasufuku(Gifu)
Grandmother
Motozirou
Great-grandfather
Monzirou